Türkiye Finansal Blockchain Platformu - Takas ve Saklama Bankası (Takasbank), fiziksel ...