Borsa son zamanlarda ekonomiden daha iyi performans gösterirken; Facebook (NASDAQ: FB) ...