Amazon: Güncel Bir Planımız Yok, Spekülatifle İlgilenmiyoruz ...